Forum Systim
VAT Podatek od wartości dodanej

Strona główna>Forum>VAT Podatek od wartości dodanej>Kursy walut - faktura
< wróć do VAT Podatek od wartości dodanej
Kursy walut - faktura
~Pytajnik10.11.2016 15:26 1.Wystawiam faktury w euro dostaje zapłatę w złotówkach po jakim kursie mam przeliczyć??
2.Dostaje faktury w euro płacę w złotówkach po jakim kursie liczyć??

~Max 16.11.2016 09:51 Tutaj taki mały opis, dzięki któremu dowiesz się co i jak:

Od 2012 - rachunek walutowy
1/ Wpływ należności, wypływ (zapłata zobowiązań, prowizje, opłaty) - po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu/wypływu środków z rachunku walutowego.
2/ Przelew środków z jednego rachunku walutowego na inny walutowy - kurs historyczny.
3/ Przelew z rachunku walutowego na złotówkowy lub odwrotna operacja - kurs faktycznie zastosowany=kurs banku - dzielimy złotówki przez walutę i mamy kurs do przeliczenia.
4/ Wpłata waluty obcej zakupionej w kantorze na rachunek walutowy - kurs faktycznie zastosowany przez kantor.
5/ Przychody i koszty - wg art. 11a updof - kurs średni NBP z dnia poprzedz. wystawienie f-ry kosztowej/ powstanie przychodu.
6/ Otrzymanie kredytu - kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków
7/ Spłata kredytu - kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień spłaty
8/ Kompensaty w walucie obcej - kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień kompensaty
#1

Odpowiedz
< wróć do VAT Podatek od wartości dodanej
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!