Forum Systim
VAT Podatek od wartości dodanej

Strona główna>Forum>VAT Podatek od wartości dodanej
60 10 6 5 5
Array ( [act] => forum [f] => 1 [strona] => 5 )
< wróć do wszystkich działów
<< <123456> >>
VAT Podatek od wartości dodanej (10)
Ha, jak się przekazuje osobiście to bierze się na swoim egzemplarzu pieczątke albo podpis, że korekta była przekazana danego dnia - naturalnie rzecz biorąc. Teraz to już może być po ptakach - twoje niedopatrzenie niestety.

No a mało tego, kopii nie trzeba mieć wcale podpisanej bo wystarczy potwierdzenie odbioru korekty - forma mailowa, faksowa czy po prostu pismem.

Ewentualnie możesz jeszcze raz wysłać ją za pocztowym potwierdzeniem odbioru, na tzw. "żółtku".

1 ostatni:  11.01.2017, ~Krzysztof
Faktura korygująca i...
>
Jak to towar handlowy/materiał = musisz go doksiegowac do października

Doksięgujesz do października - przeliczysz ponownie zaliczkę na podatek
jak zapłacono za duzo to o nadwyzke pomniejszysz do zapłaty zaliczke za listopad

1 ostatni:  14.12.2016, ~Repetek
FV zakupu otrzymana w grudniu
>
Stawki PIT nie zmieniają się, 18%, 32% po przekroczeniu progu, 19% jeśli rozliczasz się liniowo.

Jaką konkretnie metodę chcesz zmieniać? Kwartalnie/miesięcznie? Kasowo/memoriałowo?

1 ostatni:  14.12.2016, ~Amad
Zmiany w pit i vat
>
No ale kogo chcecie prosić o duplikat? To przecież Wy jako nabywca wystawiacie taką fakturę, a nie rolnik.

No ale przechodząc do meritum pytania... zozostaje tylko korekta wstecz - trzeba by się cofnąć do miesiąca, w którym przysługiwało odliczenie (korekta). I to Wy jesteście wystawcą, a nie sprzedawca i nie ma opcji zgodnie z przepisami, abyście nie byli w posiadaniu tego dokumentu, bo to Wy powinniście go wystawić.

Więcej na: http://www.e-deklaracje.pl/co-to-jest-faktura-rr/

1 ostatni:  09.12.2016, ~Konrada4
Faktura RR zaginęła, duplikat fv RR
>
Tak jest w projekcie zmian - mają zniknąć kwartalne vat-ue. W projekcie zmian do ustawy jest zapis o składaniu informacji podsumowujących elektronicznie, ale nie dla wszystkich.

* Dodatkowo o podpisie :
- Zamiast podpisu elektronicznego potrzebny przychód z roku - tylko osoby fizyczne
- Kazda spółka, cywilna, sp z o.o. itd musi mieć podpis elektroniczny + upowaznienie UPL-1 złozone w US.

1 ostatni:  09.12.2016, ~Karoll
Vat-UE od 01.01.2017
>
Nie, kolego
zajrzyj w artykuł 101a ustawy

1 ostatni:  28.11.2016, ~Marian
Gdy Vat-27 jest zerowy, czy go składamy?
>
Za 12 i IV kw. po staremu;
od 1/17r właściwie tylko miesięcznie i internetowo!

----
Od 1 stycznia 2017 r. Do składania deklaracji w tej formie będą zobowiązani następujący podatnicy:
- obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
- będący dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, oraz nabywcami tych towarów lub usług,
- obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

I jeszcze uwaga:
Kwartalnych rozliczeń VAT będą mogli dokonywać od 2017 roku tylko mali podatnicy VAT, czyli Ci co obecnie składaja vat-7k!

*Małym podatnikiem VAT jest ten podatnik, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 1 200 000 euro przeliczonej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1.000 zł.

1 ostatni:  28.11.2016, ~Tadeusz
Co z deklaracjami w nowym roku?
>
Powiem Ci tak.. według przepisów prawa to MOŻESZ nie wystawiać faktury korygującej - tylo notę korygująco ... bo chcesz zmienić elementy, które nie są obowiązkowe do faktury koryg.(czytaj poniżej wstawiłem kopiuj/wklej) ALE według mojej opinii bezpieczniej skorygować to f. korygującą - wystawioną przez Ciebie - bo to jednak zmiana całego nabywcy... tak jak piszesz

WEDŁUG PRAWA:
"Noty korygującej nie można wystawić w przypadku pomyłek faktury określających:
- miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
- cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
- kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
- wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
- stawkę podatku;
- sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
- kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

W pozostałych przypadkach śmiało można wystawić notę korygującą."

Pozdrawiam

1 ostatni:  16.11.2016, ~Mielek
Zmiany danych w nocie korygującej
>
Tutaj taki mały opis, dzięki któremu dowiesz się co i jak:

Od 2012 - rachunek walutowy
1/ Wpływ należności, wypływ (zapłata zobowiązań, prowizje, opłaty) - po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu/wypływu środków z rachunku walutowego.
2/ Przelew środków z jednego rachunku walutowego na inny walutowy - kurs historyczny.
3/ Przelew z rachunku walutowego na złotówkowy lub odwrotna operacja - kurs faktycznie zastosowany=kurs banku - dzielimy złotówki przez walutę i mamy kurs do przeliczenia.
4/ Wpłata waluty obcej zakupionej w kantorze na rachunek walutowy - kurs faktycznie zastosowany przez kantor.
5/ Przychody i koszty - wg art. 11a updof - kurs średni NBP z dnia poprzedz. wystawienie f-ry kosztowej/ powstanie przychodu.
6/ Otrzymanie kredytu - kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków
7/ Spłata kredytu - kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień spłaty
8/ Kompensaty w walucie obcej - kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień kompensaty

1 ostatni:  10.11.2016, ~Pytajnik
Kursy walut - faktura
>
Mi w urzędzie powiedziano, że na tej co obowiązywała wtedy, a nie obecnie. Czyli należy składać ją w okresie w jakim obowiązywała, a nie jaka obowiązuje w dniu dzisiejszym.
1 ostatni:  21.10.2016, ~Mariola
VAT-7 pomyłka/przeoczenie
>
<< <123456> >>
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!