Forum Systim
VAT Podatek od wartości dodanej

Strona główna>Forum>VAT Podatek od wartości dodanej>Co z deklaracjami w nowym roku?
< wróć do VAT Podatek od wartości dodanej
Co z deklaracjami w nowym roku?
~Tadeusz28.11.2016 09:41 czy wszyscy muszą w 2017 składac elektroniczne deklaracjae? i co z deklaracjami za 12/16 oraz iV kw 2016?
~Urszula 02.12.2016 13:54 Za 12 i IV kw. po staremu;
od 1/17r właściwie tylko miesięcznie i internetowo!

----
Od 1 stycznia 2017 r. Do składania deklaracji w tej formie będą zobowiązani następujący podatnicy:
- obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
- będący dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, oraz nabywcami tych towarów lub usług,
- obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

I jeszcze uwaga:
Kwartalnych rozliczeń VAT będą mogli dokonywać od 2017 roku tylko mali podatnicy VAT, czyli Ci co obecnie składaja vat-7k!

*Małym podatnikiem VAT jest ten podatnik, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 1 200 000 euro przeliczonej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1.000 zł.
#1

Odpowiedz
< wróć do VAT Podatek od wartości dodanej
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!